Home » Phươngg Thảoo

Phươngg Thảoo

Hướng dẫn sửa lỗi Pop-up blocked trên ABMS

Untitled4

Trong khi người dùng sử dụng các chức năng trên ABMS, đôi khi người dùng sẽ gặp phải tình trạng thao tác của mình không được thực hiện nhưng hệ thống không hiển thị cảnh báo hay thông báo lỗi nào. Nếu như vậy, rất có thể thao tác của bạn đã bị trình duyệt của bạn chặn thao tác …

Read More »