Home » Tina Trang

Tina Trang

Cách tạo Favicon

Wikipedia_favicon_in_Firefox_on_KDE

Favicon là 1 một icon bên cạnh địa chỉ trang web trên thanh địa chỉ trên trình duyệt của một website Nếu những ai muốn lưu trang web của bạn, họ đặt trang web đó vào “favorites”, trình duyệt sẽ cố gắng lấy file favicon.ico trên website của bạn. Nếu trình duyệt không thể tìm ra một file như vậy …

Read More »