Home » Member

Member

Thành viên lầy nhất công ty- Trần Ngọc Đức

1461232_1446167342276525_683274320_n

Bài viết ra đời trong hoàn cảnh tác giả sẽ bị mất hơn nửa củ nếu không đăng trong ngày 20/10/2016, và hiện tại đang là 1 giờ sáng cùng ngày, trong khi ban ngày sẽ không có thời gian để viết. Tác giả đang rất hoảng loạn và buồn ngủ, vì thế bài viết sẽ có thể có một …

Read More »