Home » News » English Club » Chương trình sinh hoạt CLB Mẫu
maxresdefault

Chương trình sinh hoạt CLB Mẫu

Để tăng độ chủ động và thú vị cho Night Class của chúng ta, Class sẽ chuyển sang dạng Club, Hoạt động giống với mô hình Infocus English Speaking Club trước đây anh làm, dưới đây là chương trình mẫu cho ngày 8/3, mỗi buổi sẽ phân công 1 số người chuẩn bị nội dung, theo 4 phần: 1. Ice Breaker – Hoạt động mở đầu gây hứng thú, tốt nhất là có vận động; 2. Skill detected: học một kỹ năng tiếng anh, có hướng dẫn và thực hành; 3. Competition: thành viên tham gia sẽ chia đội tham gia 1 cuộc thi theo chủ đề ngày hôm đó; 4. Art attack: Hoạt động trong chủ đề của buổi nhưng theo định hướng nghệ thuật, biểu diễn.

IESC: International women’s day

  1. Ice breaker: Remember

Each member have to introduce yourself.

After that: we have 2 mins to remember info about everyone. the winner is a person who can remember the most information

  1. Skill detected:”writing wishes”

8/3 is coming, time for boys to send tons of wishes to the women they love.

Task for boys: write a wish you want to send to a woman (can be ur girlfriend or your mum no restricted)

Task for girls: imagine that International Men’s Day existed somwhere else near 8/3, then you are asked to write a wish for a man or boy u want to

We will show wishes to everyone and find out the: “est” : sweetest, uniquest, cutest

  1. Competition: 3 teams

Part 1: Each team will random their topic included in 3 topics: Face, Flower, Mother

MC will ask in turn each team. If there is any team that can’t answer, this team will be out. The competition will be next until there is only one team.

Part 2: 3 teams will listen to 3 songs. The winner is the team filling most spaces.

Part 3: Tongue twisters

Each team has 2 minutes to see all sentences. After that, each team will random 3 sentences to read.

  1. Art attack:

All men has to be…decorated to be woman alike.and try to win a beauty contest.there’re walking test and questions

 

Đây là video một số buổi hoạt động của IESC, hi vọng hoạt động này sẽ mang lại nhiều hiệu quả và hứng thú hơn cho cả nhà:

 

About Nguyễn Hoàng Hiệp

Think big, aim high, start small, stay focus, move fast, act bold & never give up.

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *