Home » Tag Archives: design

Tag Archives: design

Database Schema Design Example

database-schema-design

Great source: http://www.databaseanswers.org/data_models/index_all_models.htm Trang này rất hay, dùng để tham khảo khi design database, trong đó có các example, model theo ngành Còn 1 trang nữa cũng rất hay nhưng chưa nhớ ra, lúc nào có sẽ bổ sung thêm

Read More »