Home » Tag Archives: english study

Tag Archives: english study

Chương trình sinh hoạt CLB Mẫu

maxresdefault

Để tăng độ chủ động và thú vị cho Night Class của chúng ta, Class sẽ chuyển sang dạng Club, Hoạt động giống với mô hình Infocus English Speaking Club trước đây anh làm, dưới đây là chương trình mẫu cho ngày 8/3, mỗi buổi sẽ phân công 1 số người chuẩn bị nội dung, theo 4 phần: 1. Ice …

Read More »