Home » News » Sharing » WordPress Admin
admin-theme

WordPress Admin

 

https://wordpress.org/plugins/wpbizplugins-easy-admin-quick-menu/screenshots/

 

How to Simplify the WP-Admin to Get It Client-Friendly

Redux Framework

Tips for Simplifying WordPress to Make it Client-Friendly

22 Tools That Infinitely Improve the WordPress Admin

11 Brilliant Admin Themes to Freshen Up Your Dashboard

5 Best WordPress Admin Themes That Will Make Your Life Easier

About Nguyễn Hoàng Hiệp

Think big, aim high, start small, stay focus, move fast, act bold & never give up.

Check Also

Kỹ năng bán hàng – Sale Skill

Như các bạn đã biết, đội ngũ kinh doanh là một trong những nhân tố …

Tìm hiểu tổng quan về wordpress

Tìm hiểu về wordpress và lý do nên dùng?

Khi bạn xem bài viết này thì mình đoán là bạn đang muốn Tìm hiểu …

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *